Prestatiemeting in de publieke sector

Tussen professie en verantwoording

Hans de Bruijn 9789059314733 | 2e druk, 2006
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

IDeel I
IIDeel II
IIIDeel III
Over de auteur

Beschrijving

Professionals in de publieke sector hebben steeds meer autonomie nodig om hun taken uit te oefenen en worden dus ook steeds vaker om verantwoording gevraagd. Prestatiemeting komt aan deze ontwikkeling tegemoet. Enerzijds is er de opvatting dat met prestatiemeting de samenleving weet of ze 'value for money' krijgt. Anderzijds is er de opvatting dat prestatiemeting geen recht doet aan de publieke professie: de activiteiten van organisaties als rechtbanken, politie en onderwijsinstellingen zijn niet te reduceren tot uitsluitend kwantificeerbare producten.

De auteur laat in dit boek zien dat prestatiemeting een inhoudsvolle en vertrouwensvolle activiteit kan zijn, waar zowel een bestuurder als een professional baat bij kan hebben.

Auteursinformatie

Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn is hoogleraar organisatie en management aan de Technische Universiteit Delft.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag