Orthopedagogiek

Een eerste oriëntatie

Ad van Sprang 9789059315907 | 12e druk, 2011
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

Inleiding
1Algemene orthopedagogiek — theorie & praktijk
2Toegepaste orthopedagogiek — praktijk & handelen
Informatieve organisaties

Beschrijving

Deze eerste oriëntatie in de orthopedagogiek verkent het werkveld van kinderen met opvoedingsproblemen en hun en hun mogelijke begeleidingsproblemen op latere leeftijd. Dit kan het gevolg zijn van functioneringsproblemen op zintuiglijk, motorisch, cognitief of emotioneel gebied.

In het eerste deel staan de theorie & praktijk binnen de algemene orthopedagogiek centraal. De auteur positioneert de orthopedagogiek als onderdeel van de pedagogiek. Hij bespreekt het verschijnsel opvoeden en een aantal mogelijke opvoedingsmiddelen. Ook is er aandacht voor de begrippen ‘separatie’, ‘normalisatie’, ‘integratie’ en ‘inclusie’. Na de behandeling van enkele hulpverleningsmodellen volgen observeren/rapporteren, diagnosticeren/classificeren en handelen. Ook wordt aandacht besteed aan de situatie waarin sprake is van groepsopvoeding.

In het tweede deel, Toegepaste orthopedagogiek, gaat het over de praktijk & het handelen. Hierin staat de persoon met functioneringsproblemen centraal. Er is aandacht voor bepaalde leerproblemen, gedragsontwikkeling- en opvoedingsproblemen. De auteur geeft suggesties voor het handelen bij opvoeden en begeleiden. Ook wordt een aantal voorzieningen en instanties die ouders/opvoeders zo nodig kunnen begeleiden en/of ondersteunen nader belicht. Deze volledig herziene uitgave is geactualiseerd. Een aantal onderwerpen is verder uitgewerkt en nieuwe items zijn toegevoegd. Alle hoofdstukken zijn voorzien van een kort intro en samenvatting.

Doelgroep

Dit boek is voor diverse opleidingen zeer geschikt als een eerste oriëntatie in de orthopedagogiek. Het is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

Auteursinformatie

Drs. Ad van Sprang voltooide zijn studie Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Hij doceerde ruim tien jaar orthopedagogiek aan verschillende opleidingen. Praktische ervaring deed hij op als groepsleider, speltherapeut en manager binnen diverse instellingen voor gezondheidszorg en onderwijs.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag