Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie

C.C.J.H. Bijleveld 9789059317147 | 5e druk, 2013
Budh

Beschrijving

De 6e druk van deze uitgave, met ISBN 9789462365704, verschijnt naar verwachting begin september 2015. Klik hier voor meer informatie en bestellen.


Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie is geschreven ten behoeve van het onderwijs aan bachelorstudenten Criminologie. Enerzijds worden algemene methodologische kwesties behandeld, zoals steekproeftrekking, onderzoeksopzetten, bevragingsmethoden, betrouwbaarheid en validiteit en data-analyse. Anderzijds worden methoden en technieken behandeld die speciaal voor criminologisch onderzoek van belang zijn, zoals het trekken van steekproeven uit een verborgen populatie, randomized response technieken en methoden voor de analyse van recidivegegevens.

Ook wordt het gebruik voor criminologisch onderzoek behandeld van bestaande gegevensbronnen, zoals registraties bij politie en justitie. De uitgave geeft een leesbaar overzicht van het bonte palet aan onderzoeksmethoden dat de criminoloog ter beschikking staat. Het boek laat in vele voorbeelden zien hoe criminologische onderzoeksmethoden ingezet kunnen worden bij de beantwoording van vragen over maatschappelijk relevante kwesties als misdaad en straffen.
‘Alles wordt helder toegelicht in een taal die zuinig omgaat met jargon, zonder de essentiële technische termen uit de weg te gaan.’
‘een uitstekende en didactisch bijzonder sterke inleiding’
(Tijdschrift voor Criminologie)

Deze vijfde druk is geactualiseerd en uitgebreid.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor bachelorstudenten criminologie in Nederland en Vlaanderen.

Auteursinformatie

Catrien Bijleveld is hoogleraar Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek Vijfde druk aan de Vrije Universiteit Amsterdam en senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2023 | Boom uitgevers Den Haag