Pesten op school

Achtergronden en interventies

Frits Goossens, Marjolijn Vermande en Matty van der Meulen (redactie) 9789059318175 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

In mei 2015 wordt de tweede druk van deze uitgave verwacht. Klik hier voor meer informatie.

Pesten is een ernstig probleem voor slachtoffers, daders en andere betrokkenen. Om pesten goed te kunnen aanpakken, moet een antwoord worden gegeven op de volgende vragen: wat verstaan we precies onder pesten, hoe kun je het meten, welke verklaringen zijn er voor en welke factoren – op het niveau van het kind, de groep, het gezin en de school – dragen er aan bij? De benadering van pesten als groepsproces krijgt in dit boek veel aandacht. In het eerste deel van dit boek wordt een brede inleiding gegeven op het onderwerp ‘pesten op school’. Het tweede deel van het boek concentreert zich op interventieprogramma’s bedoeld om pesten terug te dringen of te voorkomen. Het boek biedt ook een overzicht van Nederlandstalige interventieprogramma’s die zijn onderzocht op effectiviteit tegen pesten en gepest worden, of tegen gedrag dat verband houdt met pesten. De bijdragen in deze bundel zijn geschreven door deskundigen op het gebied van onderzoek naar pesten en interventies tegen pesten.

NRC HANDELSBLAD
‘De duizenden onderzoeken die inmiddels zo zijn gedaan, staan nu helder samengevat in de bundel ‘Pesten op school’. Het boek onder redactie van drie Nederlandse experts in pesten maakt de ondertitel ‘achtergronden en interventies’ meer dan waar. Het handjevol hoofdstukken biedt een duizelingwekkende hoeveelheid feiten, theorieën en vaak verrassende inzichten.’

COUNSELLING MAGAZINE
‘Dit boek is een aanrader voor eenieder die professioneel hiermee te maken heeft. Het geeft een zeer compleet beeld van alle achtergronden, onderzoeken, interventies en literatuur op dit gebied. Op wetenschappelijke wijze worden alle onderwerpen uitgebreid behandeld. Al met al een zeer compleet en lezenswaardig boek over pesten op school.'

Doelgroep

Pesten op school is bedoeld voor studenten in het wo en hbo van de studies ontwikkelings-, school- en onderwijspsychologie, (ortho)pedagogiek, onderwijskunde, pabo en lerarenopleidingen. Het boek is ook van belang voor leerkrachten, pedagogen, psychologen en anderen die beroepshalve betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in het onderwerp.

Auteursinformatie

Dr. Frits Goossens is als hoofddocent verbonden aan de faculteit Psychologie en Pedagogiek van de VU te Amsterdam. Hij geeft onderwijs over en doet onderzoek naar relaties tussen leeftijdgenoten, populariteit en pesten op school.

Dr. Marjolijn Vermande is werkzaam bij de opleiding Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek en geeft onderwijs op het terrein van psychosociale problemen van kinderen en jeugdigen. Haar belangstelling gaat in het bijzonder uit naar sociale relaties tussen klasgenoten, waaronder pesten en sociale dominantie.

Dr. Matty van der Meulen is verbonden aan de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt in samenwerking met collega’s van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam pestgedrag van leerlingen op school.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag