De ervaring, beleving en coping van mid-adolescente slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten

Gerwinde Vynckier 9789059318519 | 1e druk, 2012
Budh

Beschrijving

De ervaring, beleving en coping van mid-adolescente slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten beschrijft een multimethodologisch onderzoek met een dominant kwalitatief onderzoeksluik waarin aan de hand van interviews een antwoord gezocht wordt op de vraag hoe mid-adolescenten die slachtoffer worden van vermogens- en geweldsdelicten deze ervaring beleven, ermee omgaan en welke factoren hierbij een rol spelen. Tot op heden is deze topic voor criminologen grotendeels onontgonnen terrein, daar jongeren in eerste instantie geassocieerd worden met het plegen van criminaliteit. In dit doctoraatsonderzoek werd vooral aandacht besteed aan wat het voor een mid-adolescent betekent om slachtoffer te worden van een vermogens- of geweldsdelict, maar ook aan hoe anderen (zowel relevante derden uit het informele sociale netwerk als medewerkers van hulpverleningsinstanties en politie) hierop reageren en vooral hoe deze reacties een impact kunnen hebben op het slachtoffer. Mid-adolescenten bevinden zich op een keerpunt van ouderlijke controle en bescherming naar toenemende autonomie. Dit heeft gevolgen voor hun kwetsbaarheid: mid-adolescenten hebben enerzijds een verhoogd risico op slachtofferschap en anderzijds resulteren de specifieke rollen van ouders en leeftijdgenoten in een differentiële impact van slachtofferschap.

Klik hier voor de reviewprocedure.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen, pedagogen en professionals op het terrein van de jeugdhulpverlening.

Auteursinformatie

Gerwinde Vynckier (1985) studeerde in 2007 af als licentiate in de Criminologische Wetenschappen aan de UGent. In 2007-2008 werkte zij als onderzoekster binnen het Centrum voor Politiestudies. Eind 2008 startte zij als FWO-aspirant met een doctoraatsonderzoek omtrent jongeren als slachtoffer (promotor: Prof. dr. Paul Ponsaers) en op 14 mei 2012 verdedigde zij met succes dit doctoraal proefschrift. Ze is lid van de Vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Gent en maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag