Case studies

Wat, wanneer en hoe?

Peter G. Swanborn 9789059319455 | 5e druk, 2013
Budh

Beschrijving

De case study, de bestudering van een verschijnsel in zijn natuurlijke omgeving, wordt in het Nederlandse en internationale sociale onderzoek steeds belangrijker. De vraag hoe case studies uitgevoerd (moeten) worden is niet eenvoudig te beantwoorden. In verschillende wetenschappelijke benaderingen worden uiteenlopende antwoorden op deze vraag gegeven.

In Case studies vindt de lezer een grondige bespreking van de verschillende mogelijkheden. Aan de hand van enkele centrale vragen komen de mogelijkheden en beperkingen van case studies uitgebreid aan de orde: wat is een case studie, hoe kies je cases, welke gegevens verzamel je en hoe kun je deze gegevens vervolgens analyseren en rapporteren? Hierbij wordt de schijnwerper nu eens gericht op fundamentele, dan weer op praktijkgerichte onderzoeksproblemen.

Voor deze vijfde druk is de gehele tekst zorgvuldig herschreven. Diverse onderwerpen zijn toegevoegd of uitgebreid. Mixed methods research en recentelijk in de politieke wetenschappen ontwikkelde analyseprocedures zijn nieuw, evenals teksten over meta-synthese en een normatieve invulling van het nut van case studies. Het boek kenmerkt zich door het gebruik van veel voorbeelden uit klassiek en recent onderzoek. Bovendien is een uitgebreide literatuurlijst opgenomen.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk Case-study's 
Deze vijfde, herziene, druk is grotendeels gebaseerd op de in het Engels gepubliceerde versie uit 2010. De inhoud is geactualiseerd en er zijn meer specifiek Nederlands/Vlaamse publicaties gebruikt en vermeld.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor studenten sociale wetenschappen, met name in het universitaire onderwijs.

Auteursinformatie

Peter Swanborn is emeritus hoogleraar in de methodologie aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag